Cải tạo Ô tô xi téc ( chở xăng, dầu, nước, ô xi lỏng....)

Cải tạo Ô tô xi téc ( chở xăng, dầu, nước, ô xi lỏng....)
cai-tao-o-to-xi-tec-cho-xang-dau-nuoc-o-xi-long - ảnh nhỏ  1 cai-tao-o-to-xi-tec-cho-xang-dau-nuoc-o-xi-long - ảnh nhỏ 2 cai-tao-o-to-xi-tec-cho-xang-dau-nuoc-o-xi-long - ảnh nhỏ 3 cai-tao-o-to-xi-tec-cho-xang-dau-nuoc-o-xi-long - ảnh nhỏ 4 cai-tao-o-to-xi-tec-cho-xang-dau-nuoc-o-xi-long - ảnh nhỏ 5 cai-tao-o-to-xi-tec-cho-xang-dau-nuoc-o-xi-long - ảnh nhỏ 6

0 VND

Xe chuyên dụng téc:  Xe bồn, xe xitéc là sản phẩm xe chuyên dụng chuyên dùng vận chuyển 
Xe xi téc gồm các loại phương tiện sau: Ô tô xi téc; rơ moóc xi téc; sơ mi rơ moóc xi téc kể cả xe xi téc chở hàng rời.

Thể tích chứa hàng của thùng xe xi téc phải tuân thủ các yêu cầu sau:

a) Thể tích chứa hàng của thùng xe xi téc Vt (không tính đến thể tích của các cửa nạp hàng) được xác định theo các kích thước hình học bên trong của xi téc và không lớn hơn thể tích được xác định bằng khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông chia cho khối lượng riêng của loại hàng hóa chuyên chở nêu trong các tài liệu chuyên ngành hoặc theo trị số công bố của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Trường hợp hàng hóa chuyên chở có khối lượng riêng biến thiên trong dải trị số thì khối lượng riêng được ghi nhận theo giá trị trung bình của dải biến thiên.

b) Đối với xi téc chứa các loại khí hóa lỏng có khả năng dãn nở trong quá trình vận chuyển hoặc được nạp vào xi téc theo các điều kiện về áp suất và nhiệt độ nhất định thì thể tích chứa hàng được xác định như sau: Vt = 0,9 Vhh (trong đó Vhh là thể tích xi téc được xác định theo các kích thước hình học bên trong của xi téc).

c) Trường hợp không có tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật hoặc giữa trị số thể tích chứa hàng theo kết quả kiểm tra sai khác trên 10% so với tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật của xe thì thể tích chứa hàng của xi téc được xác định bằng phương pháp đo kiểm thực tế.

Xe bồn, xe téc, xe xitec chở nhiên liệu:

Xe bồn, xe téc, xe xitec chở hóa chất:

Xe bồn xe téc chở thực phẩm

Đang truy cập: 1
Trong ngày: 32
Trong tuần: 255
Lượt truy cập: 74776
FACEBOOK
DỊCH VỤ
DỊCH VỤ GIA TĂNG
LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOÀN PHÁT THT
Địa chỉ: Tòa nhà Thanh Hà, CC2 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0343 728 428